Trang chủ / Hệ thống văn bản

Quy định về cấu trúc định dạng đề thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025

Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phố thông từ năm 2025

Hướng dẫn của Bộ giáo dục về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024

Quy chế thi Tốt nghiệp THPT 2023

Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông.

CV số 2638 của Sở GD-ĐT Sóc Trăng về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục dân tộc

CV số 2148 của Sở GD-ĐT Sóc Trăng về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2023-2024

CV số 2397 của Sở GD-ĐT Sóc Trăng về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023-2024

CV số 2247 của Sở GD-ĐT Sóc Trăng về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024

Công văn Số 313 của Sở GD-ĐT Sóc Trăng về phổ biến tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp Trung học phổ thông

Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/10/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV về Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tài liệu học tập chuyên đề Toàn khóa

Tài liệu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa).

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương

Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

19 điều Đảng viên không được làm theo Quy định 37-QĐ/TW

Kế hoạch tổ chức tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2024

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2024

Báo cáo thực hiện cải cách hành chính năm 2023

Quyết định thành lập đoàn và thông báo đưa học sinh tham gia hội khỏe phù đổng

Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ 1

Kế hoạch thi tiếng hát học đường 2023

Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn

Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Thông báo về việc xét, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 6b, Chỉ thị 03

Kế hoạch số 10 Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thông báo nhận học bổng cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn năm học 2023 – 2024.

TIN TỨC - THÔNG BÁO
TIN ĐỌC NHIỀU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 113
Trong tuần: 114
Trong tháng: 23173
Tất cả: 479933
VIDEO
LIÊN KẾT WEBSITE